>>>sitemap - modern Grieks
 

 

via deze sitemap open je ofwel pagina's ofwel overzichtsframes
in een afzonderlijk venster, dus buiten het hoofdframe

 

woordenschat (overzichtsframe)

zinnen en zinsneden (1) (overzichtsframe)

zinnen en zinsneden (2) (overzichtsframe)

zinnen en zinsneden (3) (overzichtsframe)

woorden (1) : toepassing van een selectie courante woorden: α-λ (overzichtsframe)

woorden (2) : toepassing van een selectie courante woorden: μ-ω (overzichtsframe)

woorden (3) : basiswoorden en afgeleide woordenschat - alfabetisch (overzichtsframe)

substantieven (1) - alfabetisch (1° reeks) (overzichtsframe)

substantieven (2) - alfabetisch (2° reeks)

adjectieven - alfabetisch

werkwoorden - alfabetisch

voornaamwoorden

groet, wens, uitroep, beleefdheidsformule, ...

spreekwoorden, gezegden, uitdrukkingen, ...

onpersoonlijke uitdrukkingen, uitdrukkingen met 'het...'

voorzetsels (overzichtsframe)

inhoudelijke thema's (overzichtsframe)

spraakkunst (overzichtsframe)

   

 

top

 

HOME
© MStynen
06/09/03

 

1